RegistracePřihlášení
PŘIHLÁŠENÍ

Zapomenuté heslo? Registrace nového účtu

Obalové materiály

Obalové materiály
Obalové materiály a obaly mají vyjímá své hlavní ochranné funkce také schopnost sdělovací a informační.

OCHRANA ZBOŽÍ OBALEM

Nejspolehlivější ochranu zboží při jeho oběhu po firmě, spotřebě nebo výrobě docílíte vhodným obalem a spolehlivým způsobem balení.

OBAL A JEHO FUNKCE

Co je to obal? Obal je prostředek nebo více prostředků, které bezpečně ochrání výrobky (zboží) před potenciálním poškozením. Škoda na zboží může vzniknout během manipulace, uskladnění nebo i spotřebě. Obal lze tedy charakterizovat jako nevyhnutelnou a neodmyslitelnou součást jakostního výrobku.


OBAL PLNÍ DVĚ ZÁKLADNÍ FUNKCE:

 • ochranu manipulační
 • ochranu prodejní

Prodejní ochrana závisí na schopnosti obalu ovlivnit odbyt výrobků. Samozřejmě plní především ochranou funkci, ale rovněž i funkci prodejní. Prodejní funkce se dá tedy vysvětlit jako schopnost prodeje pomocí image výrobku. Ideálním lákadlem pro spotřebitele jsou barevné obalové materiály, proto doporučujeme:

 • barevné stretch fólie (červené, modré, černé, zelené, bílé)
 • barevné lepicí pásky (červené, žluté, zelené, modré, bílé)

Pomocí barevných obalů se dá jednodušeji upoutat estetické cítění spotřebitelů a tím je motivovat ke koupi produktu.

 

Manipulační ochrana spočívá ve schopnosti obalu ochránit výrobek po době oběhu od výroby až po předání zákazníkovi. V tuto chvíli je základním požadavkem na obal jeho funkčnost. Obal by měl být precizně utvořen, aby podpořil snadnou manipulaci zabaleného zboží při přepravě, skladování, prodeji a spotřebě. Ideální pomocník pro dokonalou manipulační ochranu jsou především následující obalové materiály:

 • stretch fixační fólie a stretch děrované fólie
 • krycí fólie
 • lepicí pásky
 • bublinkové fólie
 • mirelon
 • vázací pásky

ZÁKLADNÍ DRUHY OBALU
Podle účelu a oblasti použití se rozlišují obaly přepravní, skupinové a spotřebitelské.

 • Přepravní obaly jsou vnější obaly pro přepravu zboží, a kromě hlavní funkce ochranné musí plnit i funkci manipulační. Současné jsou také prostředkem vizuální komunikace mezi výrobcem, dopravcem a obchodem (jsou opatřeny adresou, manipulačními a výstražnými údaji). Jsou to například lepicí výražné pásky křehké.
 • Skupinové obaly tvoří přechod mezi obalem přepravním a spotřebitelským. Jsou přizpůsobeny potřebám manipulace, skladování a přepravy. Jsou to například obaly ze stretch fólie.
 • Spotřebitelské obaly jsou součástí zboží. Kromě ochrany užitné hodnoty mají i funkci komerční a zvyšují hygienu a kulturu prodeje a spotřeby. Jsou to například sáčky.

OBALOVÉ MATERIÁLY
Výběr použitého obalového materiálu závisí nejen na funkci obalu a požadovaných bariérových (ochranných) vlastnostech, povaze a hodnotě baleného zboží, ale také na technologii balení, druhu dopravy a vnějších vlivech působících na zboží. Mezi nevýznamnější obalové materiály patří fólie (stretch fixační fólie, děrované stretch fólie, antikorozní stretch fólie, bublinkové fólie) a papírové obaly (vlnitá lepenka, papír a kartony).

Fólie jsou nejvýznamnější a nejprogresivnější obalové prostředky. Jejich využití je všestranné a uplatňují se při výrobě všech druhu obalu (fólie, sáčky, výplňové materiály a další). Stretch fólie mají především výborné bariérové vlastnosti (zejména pevnost, pružnost, transparentnost (transparentní stretch fólie) nebo neprůhlednost (černá stretch fólie, červená stretch fólie, modrá stretch fólie a zelená stretch fólie), nepropustnost pro plyny a páry, chemickou odolnost a odolnost vůči vlivům mikroorganismu).
Zboží bylo vloženo do košíku